Δημοσιεύσεις Ελεύθερης Πρόσβασης
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
15/01/2021 Mapping the Primary and Secondary Metabolomes of Carob (Ceratonia siliqua L.) Fruit and Its Postharvest Antioxidant Potential at Critical Stages of Ripening
15/01/2021 Pod Morphology, Primary and Secondary Metabolite Profiles in Non-grafted and Grafted Carob Germplasm Are Configured by Agro-Environmental Zone, Genotype, and Growing Season
23/06/2020 Addressing Climate Change Impacts on Agriculture: Adaptation Measures for Six Crops in Cyprus
23/06/2020 Assessment of total climate change impacts on the agricultural sector of Cyprus
23/06/2020 Agricultural water vulnerability under climate change in Cyprus
23/06/2020 Irrigation Groundwater Quality Characteristics: A Case Study of Cyprus
23/06/2020 Applying a Delphi-Type Approach to Estimate the Adaptation Cost on Agriculture to Climate Change in Cyprus
23/06/2020 Smart Farming Techniques for Climate Change Scenarios in Cyprus
22/04/2020 Irrigation Groundwater Quality Characteristics: A Case Study of Cyprus
11/06/2019 Effects of Cooling Systems on Greenhouse Microclimate and Cucumber Growth under Mediterranean Climatic Conditions
12/05/2017 Vegetable Grafting: The Implications of a Growing Agronomic Imperative for Vegetable Fruit Quality and Nutritive Value
20/02/2017 Οικονομική Ανάλυση της Καλλιέργειας της Στέβιας στην Κύπρο
20/02/2017 Μελέτη της Παραγωγής Χαρτομάζας και της Περιεκτικότητας σε Σάκχαρα τεσσάρων Ποικιλιών Στέβιας
06/10/2016 Δημιουργία Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης Αγροτών
06/10/2016 Αξιολόγηση Ραδιοφωνικής Εκπομπής «Ώρα της Υπαίθρου»
05/04/2016 Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus
27/10/2015 SmartFarmer - Εκπαιδευτικό Υλικό
04/03/2015 Καλλιέργεια, μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας των Ελληνικών Αρωματικών φαρμακευτικών φυτών
02/12/2014 Opening up access to scientific information
07/07/2014 Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των Κυπρίων καταναλωτών ως προς τα ανθοκομικά προϊόντα
17/04/2014 Factors Affecting PC and Internet Usage by the Rural Population of Cyprus
24/02/2014 Nonstop Selection for High and Stable Crop Yield by Two Prognostic Equations to Reduce Yield Losses
13/01/2014 Agricultural Policies Exacerbate Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe
09/01/2014 Έρευνα για τις προοπτικές παράγωγης και διάθεσης λαχανικών
16/08/2013 ICT and Mobile Phone Use for Agricultural Knowledge Sharing by Cypriot Farmers
08/08/2013 Acaricide Resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Populations From Cyprus