Νέο άρθρο από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Λαχανοκομίας Δρα Μάριο Κ. Κυριάκου με τίτλο “Vegetable Grafting: A Toolbox for Securing Yield Stability under Multiple Stress Conditions”
Δύο νέα άρθρα ανασκόπησης του Δρα Μάριου Κ. Κυριάκου που αφορούν στην ποιότητα των οπωροκηπευτικών προϊόντων δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Scientia Horticulturae. Το πρώτο φέρει τίτλο Towards a new definition of quality for fresh fruits and vegetables και αποτελεί κριτική ανασκόπηση της αρχής της ποιότητας στα οπωροκηπευτικά και πως αυτή διαμορφώνεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους μετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης προϊόντων. Το δεύτερο φέρει τίτλο Watermelon and melon fruit quality: the genotypic and agro-environmental factors implicatedκαι αποτελεί κριτική ανασκόπηση των παραγόντων που διαμορφώνουν προσυλλεκτικά την ποιότητα στις καλλιέργειες καρπουζιού και πεπονιού.