Νέο άρθρο από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Λαχανοκομίας Δρα Μάριο Κ. Κυριάκου με τίτλο “Vegetable Grafting: A Toolbox for Securing Yield Stability under Multiple Stress Conditions”
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΙΓΕ με θέμα την επίδραση του εμβολιασμού στα χαρακτηριστικά απόδοσης, ποιότητας και διατηρησιμότητας των λαχανικών, και της συμμετοχής στη διαχειριστική επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος COST FA1204 (Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions), ο Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών, Προϊστάμενος του Κλάδου Λαχανοκομίας του ΙΓΕ, Δρ Μάριος Κ. Κυριάκου, σε συνεργασία με τους Καθηγητές Youssef Rouphael (University of Naples Federico II, Italy) και Giuseppe Colla (University of Tuscia, Viterbo, Italy), δημοσίευσε πρόσφατα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Frontiers in Plant Science (impact factor 4.298), με τίτλο Vegetable Grafting: A Toolbox for Securing Yield Stability under Multiple Stress Conditions [Rouphael Y, Kyriacou MC and Colla G (2018) Vegetable Grafting: A Toolbox for Securing Yield Stability under Multiple Stress Conditions. Front. Plant Sci. 8:2255. doi: 10.3389/fpls.2017.02255). Η εργασία εξετάζει το θέμα του χάσματος απόδοσης (yield gap) στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, δηλαδή της υστέρησης της πραγματικής απόδοσης έναντι της αναμενόμενης υπό βέλτιστες συνθήκες παραγωγής, σε σχέση με την επίδραση αλληλοεπιδρώντων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων καταπόνησης. Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάζεται η σημασία της σταθερότητας (αειφορίας) των αποδόσεων, της διαθρεπτικής αξίας και αισθητηριακής ποιότητας των οπωροκηπευτικών προϊόντων σε αντιδιαστολή προς την μονομερή επιδίωξη της αύξησης των αποδόσεων. Η σταθερότητα των πιο πάνω χαρακτηριστικών καθίσταται σημαντικότερη από την αύξηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων καταπόνησης ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η σημασία επιλογής υποκειμένων ανθεκτικών σε συνδυασμένους παράγοντες καταπόνησης, ως μια ταχεία οδός για την αντιμετώπιση του χάσματος απόδοσης σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών.