Νέα δημοσίευση άρθρου στο έγκριτο περιοδικό Scientia Horticulturae (IF 2.769) με τίτλο Evolution of physicochemical constitution and cultivar-differential maturity configuration in olive (Olea europaea L.)

Νέα δημοσίευση άρθρου στο έγκριτο περιοδικό Scientia Horticulturae (IF 2.769) με τίτλο Evolution of physicochemical constitution and cultivar-differential maturity configuration in olive (Olea europaea L.) fruit και συντάκτες από το ΙΓΕ την κα. Μαρία Γ. Εμμανουηλίδου και Δρ. Μάριο Κ. Κυριάκου. Για ελεύθερη πρόσβαση στο πιο πάνω άρθρο (μέχρι 11/09/2020) ακολουθείστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://authors.elsevier.com/a/1bS1815DyngvnN

Kλείσιμο