Νέα δημοσίευση για το χαρούπι σε ανοικτή πρόσβαση από τον Κλάδο Λαχανοκομίας (Δρ. Μ. Κυριάκου, Δρ. Α. Κυρατζής, Δρ. Γ. Σωτηρίου και Δρ. Χρ. Αντωνίου) και συνεργάτες στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος BLACKGOLD

Νέα δημοσίευση για το χαρούπι σε ανοικτή πρόσβαση από τον Κλάδο Λαχανοκομίας (Δρ. Μ. Κυριάκου, Δρ. Α. Κυρατζής, Δρ. Γ. Σωτηρίου και Δρ. Χρ. Αντωνίου) και συνεργάτες στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μαύρος Χρυσός – Η επιστήμη συναντά τη βιομηχανία» (BLACKGOLD) που χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ. Η εργασία προσδιορίζει την επίδραση του σταδίου συλλεκτικής ωριμότητας, του γονότυπου και της υψομετρικής ζώνης καλλιέργειας στη διαμόρφωση του πτητικού αρωματικού προφίλ στο χαρουπάλευρο. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της αισθητηριακής ποιότητας του κυπριακού χαρουπιού και παρέχουν πληροφόρηση άμεσα αξιοποιήσιμη από τους καλλιεργητές και τη μεταποιητική βιομηχανία σχετικά με τη διαμόρφωση της ποιότητας και τη δυνατότητα τυποποίησής της.