Δύο νέες συμμετοχικές εργασίες ανασκόπησης από τον κλάδο Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΙΓΕ