Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διεξάγει έρευνα γνώμης με θέμα «Αγορά προϊόντων διατροφής μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο)»

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διεξάγει έρευνα γνώμης με θέμα «Αγορά προϊόντων διατροφής μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο)»

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει το προφίλ συμπεριφοράς των Κύπριων καταναλωτών απέναντι στην αγορά προϊόντων διατροφής μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, επιχειρεί να κατανοήσει τις στάσεις, τις προθέσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με την αγορά προϊόντων διατροφής μέσω διαδικτύου. Λέγοντας προϊόντα διατροφής εννοούμε όλα τα προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων και των ψαριών) που αγοράζουμε από υπεραγορές/φρουταρίες/ειδικά καταστήματα διατροφής κλπ.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών που είναι, κατά βάση, υπεύθυνα για την αγορά προϊόντων διατροφής στο νοικοκυριό.

Στην παρούσα έρευνα, μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη σχετικά με την αγορά προϊόντων διατροφής μέσω διαδικτύου. Παρακαλούμε όπως απαντήσετε τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη, οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα και θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για επιστημονικούς σκοπούς.

Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής φόρμας για να συμμετάσχετε στην έρευνα είναι: https://forms.gle/6uWYFsRxVBMh6VhZA