Συγγραφή εργασίας με τη μορφή κεφαλαίου: “Advances in irrigation/fertigation techniques for soilless culture systems (SCS)” στο βιβλίο: Advances in horticultural soilless culture

Συγγραφή εργασίας με τη μορφή κεφαλαίου: “Advances in irrigation/fertigation techniques for soilless culture systems (SCS)” στο βιβλίο: Advances in horticultural soilless culture (edited by Prof Nazim S. Gruda), του ξένου εκδοτικού οίκου Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK, σε συνεργασία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Δρ. Δαμιανός Νεοκλέους) με το Τμήμα Γεωργίας (Δρ. Γεώργιος Νικολάου) και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας).

Η εργασία πραγματεύεται τις καλλιέργειες εκτός εδάφους στα πλαίσια της αειφορικής καλλιέργειας στα θερμοκήπια και παρατίθενται σύγχρονα θέματα θρέψης και άρδευσης των φυτών στα υδροπονικά συστήματα. Η εργασία έγινε με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και βρίσκεται διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.