Νέες δημοσιεύσεις για το χαρούπι σε ανοικτή πρόσβαση από τον Κλάδο Λαχανοκομίας (Δρ. Μ. Κυριάκου, Δρ. Α. Κυρατζής και Δρ. Χρ. Αντωνίου)

Νέες δημοσιεύσεις για το χαρούπι σε ανοικτή πρόσβαση από τον Κλάδο Λαχανοκομίας (Δρ. Μ. Κυριάκου, Δρ. Α. Κυρατζής και Δρ. Χρ. Αντωνίου) και συνεργάτες στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μαύρος Χρυσός – Η επιστήμη συναντά τη βιομηχανία» (BLACKGOLD) που χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ. Αφορούν