Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου Αρ.9 με τίτλο «Κυπριακές Ποικιλίες Ελιάς (Olea europaea L.)» (Μαρία Εμμανουηλίδου, Μάριος Κυριάκου)

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου Αρ.9 με τίτλο «Κυπριακές Ποικιλίες Ελιάς (Olea europaea L.)» με συγγραφείς τη Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών κα Μαρία Εμμανουηλίδου και τον Ανώτερο Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών Δρ Μάριο Κυριάκου. Σε αυτό γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων της μελέτης χαρακτηρισμού και αναγνώρισης του ντόπιου γενετικού υλικού ελιάς, το οποίο διατηρείται στη Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς του ΙΓΕ καθώς και πλήρης μορφολογική περιγραφή, σύμφωνα με το CPVO πρωτόκολλο, 24 χαρακτήρων των τριών ποικιλιών της Συλλογής. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι κατά βάση γραμμένο στην Ελληνική, ωστόσο οι μορφολογικές περιγραφές των τριών ποικιλιών δίνονται και στην Αγγλική γλώσσα.