Πολύ σημαντική ερευνητική μελέτη από τον κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Δρ. Ελευθέριος Χατζηστερκώτης) με θέμα: "First mtDNA Sequences and Body Measurements for Rattus norvegicus from the Mediterranean Island of Cyprus"

Πολύ σημαντική ερευνητική μελέτη από τον κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Δρ. Ελευθέριος Χατζηστερκώτης) με θέμα: "First mtDNA Sequences and Body Measurements for Rattus norvegicus from the Mediterranean Island of Cyprus" στοιχειοθετεί την ύπαρξη και δεύτερου είδους αρουραίου (ποντίκας) στην Κύπρο, της καφέ ή νορβηγικής ποντίκας Rattus norvegicus. Μέχρι πρόσφατα, όλες οι μελέτης καταγραφής των μικρών θηλαστικών της Κύπρου έκαναν αναφορά για την ύπαρξη στην Κύπρο μόνο της μαύρης ποντίκας Rattus rattus και θεωρούσαν την ύπαρξη της καφέ ποντίκας να είναι αμφίβολη. H μελέτη με κρανιοσωματικές μετρήσεις και αναλύσεις μιτοχονδριακού DNA επιβεβαίωσε την ύπαρξη της νέας ποντίκας και αυξάνει τα θηλαστικά της Κύπρου από 30 που ήταν καταγραμμένα μέχρι σήμερα σε 31. Η μελέτη αναλύει επίσης τις επιπτώσεις που πιθανό να έχει η νέα ποντίκα στη γεωργία, τον άνθρωπο, την άγρια ζωή και τη κτηνοτροφία (με τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών). Η εργασία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life και βρίσκεται σε ανοικτή πρόσβαση στους πιο κάτω ιστότοπους:

Abstract: https://www.mdpi.com/2075-1729/10/8/136
PDF Version: https://www.mdpi.com/2075-1729/10/8/136/pdf