Νέα δημοσίευση στο περιοδικό Foods-MDPI (IF4.092) της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΕ (Χρ. Αντωνίου, Α. Κυρατζής, Μ. Κυριάκου)

Νέα δημοσίευση στο περιοδικό Foods-MDPI (IF4.092) της ερευνητικής ομάδας του ΙΓΕ (Χρ. Αντωνίου, Α. Κυρατζής, Μ. Κυριάκου) σε συνεργασία με τον βιομηχανικό εταίρο Mellona (Assia Mare Ltd) του ερευνητικού έργου BLACKGOLD (Carobs, the Black Gold of Cyprus: Science Meets Industry) και το Πανεπιστήμιο Νάπολης, Φρειδερίκος ΙΙ. Η εργασία εξετάζει την επίδραση βασικών παραμέτρων (πρωτογενές υλικό, κοκκομετρία, θερμοκρασία, χρόνος) στην παραλαβή σακχάρων και φαινολικών ενώσεων με υδατική εκχύλιση.