Νέες δημοσιεύσεις του ΛΓΕ Ανδρέα Στυλιανού του Κλάδου Αγροτική Ανάπτυξης

Νέες δημοσιεύσεις του ΛΓΕ Ανδρέα Στυλιανού του Κλάδου Αγροτική Ανάπτυξης με τίτλο:

  1. Capturing the diversity of Mediterranean farming systems prior to their sustainability assessment: The case of Cyprus (περιοδικό Land Use Policy - Elsevier)
  2. και

  3. Integrated Sustainability Assessment of Divergent Mediterranean Farming Systems: Cyprus as a Case Study (περιοδικό Sustainability - MDPI)

Οι δύο δημοσιεύσεις προέκυψαν σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.