Ειδική Έκδοση: «Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή».
Περιοδικό Atmosphere (ISSN 2073-4433, SCIE, IF: 2.046)

Οι λειτουργοί του Ινστιτούτου Μαρίνος Μάρκου και Γιώργος Παπαδαυίδ, προσκλήθηκαν από το περιοδικό Atmosphere (ISSN 2073-4433, SCIE, IF: 2.046), ως φιλοξενούμενοι συντάκτες για τη δημοσίευση ειδικής έκδοσης με Θέμα την «Προσαρμογή της Κυπριακής Γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή». Η ειδική έκδοση έχει σαφή σκοπό να παρέχει, με επιστημονικό τρόπο, πραγματικές περιπτώσεις για το πώς ο γεωργικός τομέας της Κύπρου επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις προσαρμογής στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί εννιά εργασίες, εκ των οποίων οι ακόλουθες 6 έχουν δημοσιευτεί:

  1. Addressing Climate Change Impacts on Agriculture: Adaptation Measures for Six Crops in Cyprus. Marinos Markou, Cleopatra A. Moraiti, Andreas Stylianou and George Papadavid. Atmosphere 2020, 11(5), 483;
  2. Assessment of total climate change impacts on the agricultural sector of Cyprus. Christina Papadaskalopoulou, Marco Moriondo, Ioannis Lemesios, Anna Karali, Angeliki Konsta, Camilla Dibari, Lorenzo Brilli, Konstantinos V. Varotsos, Andreas Stylianou, Maria Loizidou, Marinos Markou and Christos Giannakopoulos. Atmosphere 2020, 11(6), 608;
  3. Agricultural water vulnerability under climate change in Cyprus. Maria P. Papadopoulou, Despoina Charchousi, Katerina Spanoudaki, Anna Karali, Konstantinos Varotsos, Christos Giannakopoulos, Marinos Markou and Maria Loizidou. Atmosphere 2020, 11(6), 648;
  4. Irrigation Groundwater Quality Characteristics: A Case Study of Cyprus. Georgios Nikolaou, Damianos Neocleous, Christos Christophi,Theodosia Heracleous and Marinos Markou. Atmosphere 2020, 11(3), 302;
  5. Applying a Delphi-Type Approach to Estimate the Adaptation Cost on Agriculture to Climate Change in Cyprus. Marinos Markou, Anastasios Michailidis, Efstratios Loizou Stefanos A. Nastis, Dimitra Lazaridou, Georgios Kountios, Mohammad S. Allahyari, Andreas Stylianou, George Papadavid and Konstadinos Mattas. Atmosphere 2020, 11(5), 536;
  6. Smart Farming Techniques for Climate Change Scenarios in Cyprus. George Adamides, Andreas Stylianou, Damianos Neocleous, Marianthi Giannakopoulou, and George Papadavid. Atmosphere 2020, 11(6), 557;

Η λήξη υποβολής εργασιών παρατάθηκε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020 και γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/special_issues/Cyprus_Climate. Η έκδοση προγραμματίζεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2020.