Νέες Δημοσιεύσεις του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης

  1. Identifying business-to-business unfair trading practices in the food supply chain: the case of Cyprus: Μαρίνος Μάρκου, Ανδρέας Στυλιανού, Μαριάνθη Γιαννακοπούλου, Γιώργος Αδαμίδης (Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης).

  2. Addressing Climate Change Impacts on Agriculture: Adaptation Measures for Six Crops in Cyprus: Μαρίνος Μάρκου, Κλεοπάτρα Γ. Μωραΐτη, Ανδρέας Στυλιανού, Γιώργος Παπαδαυίδ (Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης).

  3. Applying a Delphi-Type Approach to Estimate the Adaptation Cost on Agriculture to Climate Change in Cyprus: Η δημοσίευση προέκυψε από συνεργασία του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης του ΙΓΕ (Μαρίνος Μάρκου, Ανδρέας Στυλιανού, Γιώργος Παπαδαυίδ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Islamic Azad University.

  4. Capturing the diversity of Mediterranean farming systems prior to their sustainability assessment: The case of Cyprus: Ανδρέας Στυλιανού, Δέσποινα Σδράλη και Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος. Η εργασία προέκυψε από συνεργασία του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης του ΙΓΕ και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο διερευνά τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων σε δύο βασικές αγροτικές περιοχές της Κύπρου, τη Λάρνακα και την ελεύθερη Αμμόχωστο. Ως σημαντικό πρώτο βήμα του προγράμματος, η εργασία αυτή εντοπίζει και χαρακτηρίζει, για πρώτη φορά, τα διαφορετικά γεωργικά συστήματα που επικρατούν στη νοτιοανατολική περιφέρεια της Κύπρου και αναλύει τους κυριότερους παράγοντες διαφοροποίησης των γεωργικών συστημάτων. Πέρα από την εμπειρική αυτή διερεύνηση, η μελέτη εξετάζει την επάρκεια της ταξινόμησης για την κατανόηση της ετερογένειας των γεωργικών συστημάτων πριν από την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους, καθώς και για τη δυνατότητα υιοθέτησης βιώσιμων τεχνολογιών εντατικοποίησης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δύνανται να χρησιμοποιηθούν για μία πιο επικεντρωμένη αγροτική πολιτική και έρευνα, προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών συστημάτων, αλλά και για την υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης αγροτικής πολιτικής στην Κύπρο ή/και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου με παρόμοια γεωργικά συστήματα και ανάλογες αγροοικολογικές συνθήκες.