Νέο έγκριτο άρθρο του ΙΓΕ στο διεθνές περιοδικό Atmosphere με ειδικό θέμα τις δράσεις προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή

Νέο έγκριτο άρθρο του ΙΓΕ με συμμετοχή των λειτουργών Δρ. Δαμιανού Νεοκλέους και Δρ. Μαρίνου Μάρκου στο διεθνές περιοδικό Atmosphere με ειδικό θέμα τις δράσεις προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή (Special Issue Adaptation of Cyprus Agriculture to Climate Change).

Η εργασία βρίσκεται σε ανοικτή πρόσβαση στον σύνδεσμο https://doi.org/10.3390/atmos11030302.

Η εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση και ορθολογική διαχείριση των υπόγειων αρδευτικών νερών της Κύπρου με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση ως εργαλείο στις δράσεις προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην εφαρμογή ορθολογικού αρδευτικού προγραμματισμού.