Συγγραφή εργασίας με τη μορφή κεφαλαίου:
“Developments in soilless/hydroponic cultivation of vegetables”

Συγγραφή εργασίας με τη μορφή κεφαλαίου: “Developments in soilless/hydroponic cultivation of vegetables” στο βιβλίο: Achieving sustainable cultivation of vegetables, Hochmuth, G. (ed.), του ξένου εκδοτικού οίκου Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK, σε συνεργασία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Δρ. Δαμιανός Νεοκλέους) με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθηγητής Δημήτριος Σάββας).

Η εργασία πραγματεύεται τις καλλιέργειες εκτός εδάφους στα πλαίσια της αειφορικής καλλιέργειας στα θερμοκήπια και παρατίθενται συμβουλές θρέψης και άρδευσης των φυτών στα υδροπονικά συστήματα. Η εργασία έγινε στα πλαίσια του πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη.