Δευτέρα, 2/9/2019
Δημόσια διαβούλευση για την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής
Προσαρμογής της γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την υιοθέτηση «Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής της γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή». Η διαβούλευση αρχίζει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.

Η «Εθνική Στρατηγική για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Adaptation to Climate change Impacts on the Mediterranean islands' Agriculture - ADAPT2CLIMA» στο οποίο την Κύπρο εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Η προτεινόμενη στρατηγική περιέχει σύνοψη των μελλοντικών μεταβολών των κλιματικών συνθηκών και των επιπτώσεών τους στις καλλιέργειες και τους υδάτινους πόρους, καθώς και ανάλυση των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής. Επίσης, περιλαμβάνει ως ξεχωριστό κεφάλαιο, στρατηγική για την αποδοτική χρήση του νερού στη γεωργία. Τέλος, παραθέτει σχέδιο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής προσαρμογής.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου της Εθνικής Στρατηγικής, το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kleopatra@ari.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22316770. Το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής για προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή» θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy.

Παράλληλα, την 1η Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Αθαλάσσα – Λευκωσία, στις 11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πιο κάτω επισυνάπτονται: