Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο
Καλλιέργεια Αναμενόμενη παραγωγή
(κιλά/δεκάριο)
Μέση τιμή
(€/κιλό)
Ακαθάριστη πρόσοδος
(€/δεκάριο)
Ανάγκες σε νερό
(m3/δεκάριο)
Οικονομική Παραγωγικότητα νερού
(€/m3 νερού)
Φυσική Παραγωγικότητα νερού
(κιλά/m3 νερού)
  1 2 3 4 5 6
Χαμηλή Οικονομική Παραγωγικότητα νερού < €3/m3
Μέτρια Οικονομική Παραγωγικότητα νερού €3 - €6/m3
Υψηλή Οικονομική Παραγωγικότητα νερού €6 - €10/m3
Πολύ υψηλή Οικονομική Παραγωγικότητα νερού > €10/m3
 

Σημειώσεις

  1. Πηγή: Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises in Cyprus. Agricultural Economics Rreport 46. 2007 (Αν. έκδοση: Μάιος 2011)
  2. Η στήλη 4 λήφθηκε από τον υπολογισμό των Υδατικών Αναγκών των καλλιεργειών που έγινε από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ το 2014.
  3. Μετατροπή δεσμών σε τόνους: Σέλινο (600 γρ), Κρεμμυδάκια (120 γρ), Σπανάκι (220 γρ), Μαρούλι (250 γρ), Ραπανάκια (200 γρ).
  4. Η Ακαθάριστη Πρόσοδος (στήλη 3) δεν περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις.
  5. Επικοινωνία: info@ari.gov.cy

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης