Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο
1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 
 
 
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αναμενόμενη παραγωγή
(κιλά/δεκάριο)
Μέση τιμή
(€/κιλό)
Ακαθάριστη πρόσοδος
(€/δεκάριο)
Ανάγκες σε νερό
(m3/δεκάριο)
Οικονομική Παραγωγικότητα νερού
(€/m3 νερού)
Φυσική Παραγωγικότητα νερού
(κιλά/m3 νερού)
1 2 3 4 5 6
       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
  1. Επιλέξτε το είδος της Καλλιέργειας που επιθυμείτε για να δείτε το αποτέλεσμα.
  2. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις τιμές που επιθυμείτε στα πεδία 1 και 2 στον πίνακα 2. Ο υπολογισμός γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποτέλεσμα.
  3. Οι υπολογισμοί έγιναν στο πλαίσιο της μελέτης "Διαχείριση υδατικών πόρων και Αναδιάρθρωση καλλιεργειών" που διεξήχθη το 2015 από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Αναπτύξεως Υδάτων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας.
    Δείτε: Ομαδοποίηση καλλιεργειών σε χαμηλής, μέσης, υψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού άρδευσης.

Σημειώσεις

  1. Πηγή: Norm input-output data for the main crop and livestock enterprises in Cyprus. Agricultural Economics Rreport 46. 2007 (Αν. έκδοση: Μάιος 2011)
  2. Η στήλη 4 λήφθηκε από τον υπολογισμό των Υδατικών Αναγκών των καλλιεργειών που έγινε από τον Κλάδο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΙΓΕ το 2014.
  3. Μετατροπή δεσμών σε τόνους: Σέλινο (600 γρ), Κρεμμυδάκια (120 γρ), Σπανάκι (220 γρ), Μαρούλι (250 γρ), Ραπανάκια (200 γρ).
  4. Η Ακαθάριστη Πρόσοδος (στήλη 3) δεν περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις.
  5. Επικοινωνία: info@ari.gov.cy | www.ari.gov.cy

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης