Απομάκρυνση Αζώτου (Ν) με τη Συγκομιδή
1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 
 
2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ (Ν)
Καλλιέργεια      
       
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
  1. Επιλέξτε την Καλλιέργεια που επιθυμείτε.
  2. Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα από τον πίνακα 2 - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΖΩΤΟΥ (Ν).

Σημειώσεις

  1. Οι ποσότητες του αζώτου (Ν) που απαιτούνται για την κάθε καλλιέργεια και οι ποσότητες του αζώτου που πρέπει να εφαρμοστούν ως λίπανση δεν ταυτίζονται. Η ποσότητα Ν που εφαρμόζεται στο έδαφος σαν λίπασμα υπολογίζεται προσθέτοντας στα δεδομένα της απομάκρυνσης του Ν και αυτά των απωλειών (π.χ. από έκπλυση, απονιτροποίηση, αεριοποίηση κλπ.).
  2. Η εκτίμηση των ποσοτήτων Ν που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή υπολογίζονται ως το γινόμενο α) της συγκέντρωσης του Ν στο φυτικό ιστό (π.χ. κιλά Ν / τόνο παραγωγής), και β) του μεγέθους της παραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η συγκέντρωση του Ν στο φυτό δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από το μέγεθος της παραγωγής.

Χρήσιμες Πληροφορίες Επικοινωνία: info@ari.gov.cy | www.ari.gov.cy

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος