Υπολογισμός Λιπασμάτων για Υδρολίπανση
1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ, ΚΑΛΙ)
 
 
2 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (N, P, K) ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
 
 
3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
  1. Επιλέξτε τα λιπάσματα για άζωτο, φώσφορο και κάλιο.
  2. Επιλέξτε τη ζητούμενη πυκνότητα Ν, P και Κ στο νερό άρδευσης.
  3. Τοποθετείστε την παροχή του λιπαντήρα, την παροχή του συστήματος άρδευσης και τη χωρητικότητα του δοχείου του λιπαντήρα.
  4. Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα από τον πίνακα 4 (ΔΟΧΕΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ).

Σημείωση
Ο υπολογισμός γίνεται είτε πατώντας enter μετά την εισαγωγή της επιθυμητής τιμής στο κάθε πεδίο, είτε κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποτέλεσμα αφού πρώτα εισαχθούν οι επιθυμητές τιμές στα πεδία της επιλογής σας.

Επικοινωνία: info@ari.gov.cy
www.ari.gov.cy


Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ARI Logo

Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

4 ΔΟΧΕΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ
Λιπάσματα Γραμ/Δοχείο Κόστος Λιπασμάτων (€)